Alleen een sterke merknaam maakt een merk tot iets dwingends.

Adjiedj Bakas