Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Naem B.V. (Naem B.V. Site).

Het gebruik van de site houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in. Op deze Site is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
De informatie op deze internetsite wordt aangeboden op AS IS-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van deze Site. Naem B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Site.

In geen geval is Naem B.V. aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op deze Site beschikbaar is.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en handelsnamen in de informatie op deze site zijn eigendom van Naem B.V. en/of haar leveranciers. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen

De verzender van enige communicatie aan deze internetsite, of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Naem B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Naem B.V. Site bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.